Liikunta-avustus

UUMU ry korvaa munuais- ja maksasairaille sekä munuais- tai maksansiirron saaneille potilasjäsenilleen kuittia vastaan 20 % omaehtoisen liikunnan kuluista. Vuotuinen korvauskatto vuonna 2018 on 80 euroa/ potilasjäsen. Korvauksen piiriin kuuluvat myös liikunta- ja urheiluseurojen liikuntaryhmien kausimaksut (ei kuitenkaan UUMUn omat allasjumpat ja keila- sekä petanqueryhmät). Liikunta-avustuksessa ei korvata liikuntavälineiden kuluja. Avustusten myöntäminen perustuu käytettävissä olevan testamenttirahaston sääntöihin.

Alkuvuoden korvaushakemukset kuitteineen voi toimittaa toimistolle 4.6.2018 mennessä, minkä jälkeen tuki maksetaan jäsenen tilille kesäkuun aikana.
Hakematta jääneet alkuvuoden korvaukset ja loppuvuoden aikana tulleita liikuntakuluja koskevat korvaushakemukset tulee hakea 14.12.2018 mennessä. Korvaukset maksetaan potilasjäsenille joulukuun lopussa.

Kuitit tulee kerätä aina yhteen lähetykseen. Hakemuksessa pakollinen liikuntakulukorvauskaavake on saatavilla UUMUn toimistolta ja tästä.