Sairaskuluavustus

Avustukset Raimo Ellilän testamenttilahjoituksesta

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on varannut Raimo Ellilän testamenttilahjoituksen rahastotuotoista 8000 euroa Uudellamaalla asuvien munuais- ja maksapotilaiden sosiaalisiin avustuksiin. Avustusta voidaan myöntää vuoden 2018 aikana kertyneistä korkeista sairaus-, opiskelu- tai kuntoutuskuluista. Samalle hakijalle voidaan myöntää avustusta testamentin tuotosta vain joka toinen vuosi.

Avustusta voi hakea vain yhdestä syystä eli joko sairaus-, opiskelu- tai kuntoutuskuluista:

Sairauskulut
Kuluiksi hyväksytään julkisen sairaanhoidon asiakasmaksut eli terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon maksut, hoitopäivämaksut ja poliklinikkamaksut sekä munuais- tai maksasairauteen liittyvän hammashoidon maksut. Lääkekuluiksi hyväksytään kaikki lääkärin reseptillä hakijalle sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet.

Kuntoutuskulut
Hakemukseen on liitettävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus, kuntoutuksesta ja sen taustalla olevasta munuais- tai maksasairaudesta.

Opiskelukulut
Tukea opiskeluun voi hakea, kun taustalla on munuais- tai maksasairauden aiheuttama tarve uudelleen kouluttautumiseen. Hakemukseen on liitettävä selvitys opiskelusta ja opiskelutodistus oppilaitoksesta.

Hakemukseen tulee liittää ohessa oleva kaavake, oma kululaskelma kuitteineen/ tositteineen sekä kopio vuoden 2017 veroehdotuksesta.
Mukaan toivoytaan myös omaa kirjallista selvitystä taloustilanteesta ja siihen vaikuttavista seikoista. 

Kaavakkeen voit tulosta tästä.

Kaikki hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Epäselvissä tapauksissa voidaan hakijalta pyytää lisäselvityksiä.

Hakemus on palautettava 30.3.2019 mennessä yhdistyksen toimistolle:
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Runeberginkatu 15 A 1
00100 HELSINKI