Sairaskuluavustus

Avustukset Raimo Ellilän testamenttilahjoituksesta

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on varannut Raimo Ellilän testamenttilahjoituksen rahastotuotoista 8000 euroa Uumun potilasjäsenten sekä Uudellamaalla asuvien munuais- ja maksapotilaiden sosiaalisiin avustuksiin. Avustusta voidaan myöntää vuoden 2016 aikana kertyneistä korkeista sairaus-, opiskelu- tai kuntoutuskuluista. Samalle hakijalle voidaan myöntää avustusta testamentin tuotosta vain joka toinen vuosi. Avustusta voi hakea vain yhdestä syystä eli joko sairaus-, opiskelu- tai kuntoutuskuluista.

Sairauskulut
Kuluiksi hyväksytään julkisen sairaanhoidon asiakasmaksut eli terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon maksut, hoitopäivämaksut ja poliklinikkamaksut sekä munuais- tai maksasairauteen liittyvän hammashoidon maksut. (Vuoden 2016 maksukatto julkisessa terveydenhuollossa 691 euroa.)

Lääkekulut
Kuluiksi hyväksytään kaikki lääkärin reseptillä hakijalle sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet.
(Kelan omavastuuosuus 610,37 euroa, minkä jälkeen kustannuksia voivat kohottaa lääkärin määräämät reseptilääkkeet, joita Kela ei korvaa.)

Kuntoutuskulut
Hakemukseen on liitettävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus, kuntoutuksesta ja sen taustalla olevasta munuais- tai maksasairaudesta.

Opiskelukulut
Tukea opiskeluun voi hakea, kun taustalla on munuais- tai maksasairauden aiheuttama tarve uudelleen kouluttautumiseen. Hakemukseen on liitettävä selvitys opiskelusta ja opiskelutodistus oppilaitoksesta.

Hakemukseen tulee liittää ohessa oleva kaavake, oma kululaskelma kuitteineen/ tositteineen sekä kopio vuoden 2016 veroehdotuksesta. Mukaan voi myös liittää esimerkiksi sosiaalitoimiston normilaskelman tai muun tulo-/ kulutodistuksen.

Kaavakkeen voit tulosta tästä.

Kaikki hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Epäselvissä tapauksissa voidaan hakijalta pyytää lisäselvityksiä.
Päätökset sairauskulukorvauksista ilmoitetaan ja avustukset maksetaan kesällä 2017.

Hakemus on palautettava 30.4.2017 mennessä yhdistyksen toimistolle:
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Runeberginkatu 15 A 1
00100 HELSINKI