Päätöksenteko

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.
Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä ja vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä.
Hallitusjäsenten toimikausi on kaksivuotinen.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varsinainen jäsen voivat toimia enintään kolme peräkkäistä toimikautta samassa tehtävässä.

SÄÄNNÖT

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on vuonna 1967 rekisteröity terveyspalveluihin kuuluva yhdistys.

TOIMINTASUUNNITELMA 2018

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jolla kuvataan tulevalle vuodelle keskeisiä asioita ja tavoitteita.

Toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan ja vahvistetaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

UUMUn toimintasuunnitelma vuodelle 2018 on vahvistettu yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 27.4.2017.

TALOUSARVIO 2018

Talousarvio eli budjetti on yhdistyksen tilikauden taloussuunnitelma. Se toimii toimintasuunnitelman aisaparina ja kertoo, millaisilla taloudellisilla resursseilla toimintasuunnitelmaan kirjattua toimintaa toteutetaan ja mistä raha toimintaan tulee.

UUMUn talousarvio vuodelle 2018 on vahvistettu yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 27.4.2017.

TOIMINTAKERTOMUS 2017

Toimintakertomus on asiakirja, jossa yhdistys kuvaa kuluneen vuoden toimintaansa. Toimintakertomus laaditaan vuosittain ja se vahvistetaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

UUMUn toimintakertomus vuodelta 2017 on vahvistettu yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 25.4.2018.