PBC-potilaiden vapputapaaminen verkossa

Päiväys ja aika
Päivä(t) - 29.04.2020
17:00 - 18:00

Karttaa ei ole saatavissa


Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n maksapotilaiden vertaisryhmän järjestämä
PBC-POTILAIDEN (Primaari biliaari kolangiitti) VAPPUTAPAAMINEN VERKOSSA 29.4.2020 klo 17–18

Vertaistuellinen juttutuokio on avoin kaikille PBC:a sairastaville eikä edellytä jäsenyyttä. Mukana UUMUn maksatoiminnan vapaaehtoiset Tiina ja Johanna sekä Munuais- ja maksaliiton maksatoiminnan vastaava Tarja.

Liity mukaan tästä linkistä:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjkwMjdjNzgtYzgyMS00YzQ5LWE5OGQtYWRkNDQ1MmFkYWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%229c3fe9f8-f22a-442e-ad5e-bf6a76f9678d%22%2c%22Oid%22%3a%22abd5d833-4557-4dd6-9d0b-23d0d17233fb%22%7d