Liikunta-avustus

ITSENÄINEN HARJOITTELU

UUMU ry korvaa munuais- ja maksasairaille sekä munuais- tai maksansiirron saaneille potilasjäsenilleen kuittia vastaan 20 % omaehtoisen liikunnan kuluista. Vuotuinen korvauskatto vuonna 2019 on 80 euroa/potilasjäsen. Korvauksen piiriin kuuluvat myös liikunta- ja urheiluseurojen liikuntaryhmien kausimaksut (ei kuitenkaan UUMUn omat allasjumpat ja keilaryhmät).

Alkuvuoden 2019 korvaushakemukset kuitteineen voi toimittaa toimistolle 31.5.2019 mennessä, minkä jälkeen avustus maksetaan potilasjäsenille kesäkuun aikana.

Hakematta jääneet alkuvuoden korvaukset ja loppuvuoden aikana tulleet liikuntakulukorvaukset tulee hakea 14.12.2019 mennessä. Korvaukset maksetaan potilasjäsenille joulukuun lopussa. Hakemuksessa pakollinen liikuntakulukorvauskaavake on saatavilla UUMUn toimistolta ja tästä linkistä.