Toiminta

Yhdistys tarjoaa vertaistukea, joka auttaa sairastuneita, elinsiirron saaneita ja heidän läheisiään selviytymään sairauden eri vaiheissa. Vertaistukijat ovat vapaaehtoisia ja saaneet tehtävään koulutuksen. Yhdistyksessä on myös useita koulutettuja kokemustoimijoita, jotka kertovat kokemuksistaan erilaisissa oppilaitoksissa, haastatteluissa ja koulutustapahtumissa.

Yhdistys järjestää retkiä ja virkistystapahtumia eri-ikäisille ja eri sairaustaustoista oleville.  Yhdistyksellä on Joutsassa lomahuoneisto, jota vuokrataan jäsenille.

Paikallistoiminta ja kerhot tarjoavat tapahtumia ympäri Uuttamaata. Toiminnassa pyritään huomioimaan kaikki ikäryhmät ja potilasryhmät sekä läheiset, joille järjestetään kohdennetuja tapaamisia.

Yhdistyksellä on liikuntatoimintaa, joka sisältää säännöllisesti kokoontuvia liikuntaryhmiä ja yksittäisiä liikuntatapahtumia. Ryhmien ja tapahtumien lisäksi yhdistys tukee potilasjäsentensä omaehtoista liikuntaa. Yhdistys on mukana myös Suomen Paralympiakomitean toiminnassa.

Yhdistys jakaa tietoa munuais- ja maksasairauksista sekä niiden ennaltaehkäisystä. Se on myös mukana elinluovutusten edistämiseen tähtäävässä tiedotustoiminnassa. Yhdistys julkaisee neljä kertaa vuodessa ilmestyvää UUMU-lehteä, joka jaetaan sekä jäsenille että munuais- ja maksasairauksien hoitoyksiköihin.

Yhdistys tekee aktiivista edunvalvontatyötä seuraamalla munuais- ja maksapotilaiden sekä elinsiirron saaneiden hoidon saatavuutta ja laatua.
Yhdistys tekee paikallista ja valtakunnallista vaikuttamistyötä yhdessä Munuais- ja maksaliiton sekä muiden vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa.