Päätöksenteko

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Hallitusjäsenten toimikausi on kaksivuotinen. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varsinainen jäsen voivat toimia enintään kolme peräkkäistä toimikautta samassa tehtävässä.

SÄÄNNÖT

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on vuonna 1967 rekisteröity terveyspalveluihin kuuluva yhdistys.

TOIMINTASUUNNITELMA 2023

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jolla kuvataan tulevalle vuodelle keskeisiä asioita ja tavoitteita. Toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan ja vahvistetaan sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Vuoden 2023 toimintasuunnitelma hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 10.11.2022 ja syyskokouksessa 24.11.2022. 

TALOUSARVIO 2023

Talousarvio eli budjetti on yhdistyksen tilikauden taloussuunnitelma. Se toimii toimintasuunnitelman aisaparina ja kertoo, millaisilla taloudellisilla resursseilla toimintasuunnitelmaan kirjattua toimintaa toteutetaan ja mistä raha toimintaan tulee.
UUMUn talousarvio vuodelle 2023 hyväksyttiin hallituksen kokouksessa 10.11.2022 ja syyskokouksessa 24.11.2022.

———————————————————————

VUOSIKERTOMUS 2022

UUMUn vuosikertomus 2022 käsitellään yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2023.

TILINPÄÄTÖS 2022

UUMUn tilinpäätös 2022  käsitellään yhdistyksen kevätkokouksessa 26.4.2023.