Päätöksenteko

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.
Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä ja vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä.
Hallitusjäsenten toimikausi on kaksivuotinen.
Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varsinainen jäsen voivat toimia enintään kolme peräkkäistä toimikautta samassa tehtävässä.

SÄÄNNÖT

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on vuonna 1967 rekisteröity terveyspalveluihin kuuluva yhdistys.

TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jolla kuvataan tulevalle vuodelle keskeisiä asioita ja tavoitteita.
Toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan ja vahvistetaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa.

UUMU:n toimintasuunnitelma vuodelle 2019 on vahvistettu yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 25.4.2018.

TALOUSARVIO 2019

Talousarvio eli budjetti on yhdistyksen tilikauden taloussuunnitelma. Se toimii toimintasuunnitelman aisaparina ja kertoo, millaisilla taloudellisilla resursseilla toimintasuunnitelmaan kirjattua toimintaa toteutetaan ja mistä raha toimintaan tulee.
UUMU:n talousarvio vuodelle 2019 on vahvistettu yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 25.4.2018

VUOSIKERTOMUS 2018

Vuosikertomus on asiakirja, jossa yhdistys kuvaa kuluneen vuoden toimintaansa. Kertomus laaditaan vuosittain ja se vahvistetaan sääntömääräisessä vuosikokouksessa.
UUMU:n vuosikertomus 2018 on vahvistettu yhdistyksen sääntömääräisessä vuosikokouksessa 10.4.2019.