Päätöksenteko

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä ja vastaava määrä henkilökohtaisia varajäseniä. Hallitusjäsenten toimikausi on kaksivuotinen. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varsinainen jäsen voivat toimia enintään kolme peräkkäistä toimikautta samassa tehtävässä.

SÄÄNNÖT

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on vuonna 1967 rekisteröity terveyspalveluihin kuuluva yhdistys.

——————————————————————–

TOIMINTASUUNNITELMA 2021
TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jolla kuvataan tulevalle vuodelle keskeisiä asioita ja tavoitteita. Toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan ja vahvistetaan sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Vuoden 2021 toimintasuunnitelma hyväksyttiin 26.11.2020 pidetyssä syyskokouksessa.
Vuoden 2022 toimintasuunnitelma käsitellään 18.11.2021 pidettävässä syyskokouksessa. 

TALOUSARVIO  2021 / yhteenveto
TALOUSARVIO 2021/ laaja
TALOUSARVIO 2022

Talousarvio eli budjetti on yhdistyksen tilikauden taloussuunnitelma. Se toimii toimintasuunnitelman aisaparina ja kertoo, millaisilla taloudellisilla resursseilla toimintasuunnitelmaan kirjattua toimintaa toteutetaan ja mistä raha toimintaan tulee.
UUMUn talousarvio vuodelle 2021 hyväksyttiin 26.11.2020 pidetyssä syyskokouksessa. 
UUMUn talousarvio vuodelle 2022 käsitellään 18.11.2021 pidettävässä syyskokouksessa. 

———————————————————————

VUOSIKERTOMUS 2020

UUMUn vuosikertomus 2020 vahvistettiin yhdistyksen kevätkokouksessa 27.4.2021.

TILINPÄÄTÖS 2020

UUMUn tilinpäätös 2020 vahvistettiin yhdistyksen kevätkokouksessa 27.4.2021.