Päätöksenteko

HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu vuosikokouksen valitsemat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä vähintään kuusi ja enintään kymmenen muuta varsinaista jäsentä sekä neljä varajäsentä. Hallitusjäsenten toimikausi on kaksivuotinen. Hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja varsinainen jäsen voivat toimia enintään kolme peräkkäistä toimikautta samassa tehtävässä.

SÄÄNNÖT

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on vuonna 1967 rekisteröity terveyspalveluihin kuuluva yhdistys.

TOIMINTASUUNNITELMA 2022

Toimintasuunnitelma on yhdistyksen toiminnan suunnitteluun liittyvä asiakirja, jolla kuvataan tulevalle vuodelle keskeisiä asioita ja tavoitteita. Toimintasuunnitelma laaditaan vuodeksi kerrallaan ja vahvistetaan sääntömääräisessä syyskokouksessa.
Vuoden 2022 toimintasuunnitelma hyväksyttiin 18.11.2021 pidetyssä syyskokouksessa. 

TALOUSARVIO 2022

Talousarvio eli budjetti on yhdistyksen tilikauden taloussuunnitelma. Se toimii toimintasuunnitelman aisaparina ja kertoo, millaisilla taloudellisilla resursseilla toimintasuunnitelmaan kirjattua toimintaa toteutetaan ja mistä raha toimintaan tulee.
UUMUn talousarvio vuodelle 2022 hyväksyttiin 18.11.2021 pidetyssä syyskokouksessa. 

———————————————————————

VUOSIKERTOMUS 2021

UUMUn vuosikertomus 2021 vahvistettiin yhdistyksen kevätkokouksessa 21.4.2022.

TILINPÄÄTÖS 2021

UUMUn tilinpäätös 2021 vahvistettiin yhdistyksen kevätkokouksessa 21.4.2022.