Sairaskuluavustus

Avustukset Raimo Ellilän testamenttilahjoituksesta

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry on jakanut jo vuosien ajan taloudellista tukea Raimo Ellilän testamenttirahaston tuotoista. Järjestämme vuonna 2019 toisen hakukierroksen, jonka aikana Uudellamaalla asuvat munuais- ja maksasairaat voivat hakea avustusta vuoden 2018 aikana ja/ tai lokakuun loppuun 2019 mennessä kertyneistä korkeista sairaus-, opiskelu- tai kuntoutuskuluista. Samalle hakijalle voidaan myöntää avustusta testamentin tuotosta vain joka toinen vuosi.

Avustusta voi hakea vain yhdestä syystä eli joko sairaus-, opiskelu- tai kuntoutuskuluista:

Sairauskulut
Kuluiksi hyväksytään julkisen sairaanhoidon asiakasmaksut eli terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon maksut, hoitopäivämaksut ja poliklinikkamaksut sekä munuais- tai maksasairauteen liittyvän hammashoidon maksut. Lääkekuluiksi hyväksytään kaikki lääkärin reseptillä hakijalle sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet.

Kuntoutuskulut
Hakemukseen on liitettävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus, kuntoutuksesta ja sen taustalla olevasta munuais- tai maksasairaudesta.

Opiskelukulut
Tukea opiskeluun voi hakea, kun taustalla on munuais- tai maksasairauden aiheuttama tarve uudelleen kouluttautumiseen. Hakemukseen on liitettävä selvitys opiskelusta ja opiskelutodistus oppilaitoksesta.

Hakemukseen tulee liittää:
• alla oleva kaavake
• oma laskelma kuitteineen
• vuoden 2018 verotuspäätös. 

Kaavakkeen voit tulosta tästä.

Kaikki hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti.
Epäselvissä tapauksissa voidaan hakijalta pyytää lisäselvityksiä.

Hakemus on palautettava 4.12.2019 mennessä yhdistyksen toimistolle:
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Runeberginkatu 15 A 1
00100 HELSINKI