Sairaskuluavustus

Avustukset Raimo Ellilän testamenttilahjoituksesta

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry jakaa vuoden 2023 lopussa taloudellista tukea Uudellamaalla asuville munuais- ja maksasairaille.  Raimo Ellilän testamenttirahaston tuotoista jaettavaa avustusta voi hakea 31.10.2022­– 30.10.2023 välisenä aikana syntyneistä korkeista sairaus-, opiskelu- tai kuntoutuskuluista. Samalle hakijalle voidaan myöntää avustusta vain joka toinen vuosi.

Avustusta voi hakea vain yhdestä syystä:
• sairauskuluista (sisältäen asiakasmaksut, lääke- ja matkakulut)
• kuntoutuskuluista tai
• opiskelukuluista

Sairauskulut
Sairauskuluiksi hyväksytään julkisen sairaanhoidon asiakasmaksut (terveyskeskuksen ja erikoissairaanhoidon maksut), hoitopäivämaksut ja poliklinikkamaksut sekä munuais- tai maksasairauteen liittyvän hammashoidon maksut. Lääkekuluiksi hyväksytään kaikki lääkärin reseptillä, hakijan sairaudenhoitoon määräämät lääkkeet Matkakuluiksi hyväksytään sairauden vuoksi terveydenhuoltoon tehtyjen matkojen matkakustannusten omavastuuosuudet.
Kuntoutuskulut
Hakemukseen on liitettävä selvitys, esimerkiksi lääkärintodistus, kuntoutuksesta ja sen taustalla olevasta munuais- tai maksasairaudesta.
Opiskelukulut
Tukea opiskeluun voi hakea, kun taustalla on munuais- tai maksasairauden aiheuttama tarve uudelleen kouluttautumiseen. Hakemukseen on liitettävä selvitys opiskelusta ja opiskelutodistus oppilaitoksesta.

Hakemukseen tulee liittää:
• tästä linkistä avautuva kaavake
• oma laskelma kuitteineen
• vuoden 2022 verotuspäätös.
Mukaan voi liittää myös oman selvityksen, jossa voi kuvat omaa elämäntilannetta. Mikäli kyseessä on lapsipotilas, tulee mukaan liittää kummankin taloudessa asuvan vanhemman verotuspäätös.

Kaikki hakemuksen tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Epäselvissä tapauksissa voidaan hakijalta pyytää lisäselvityksiä. Hakemuskaavakkeita liitteineen säilytetään 3 kuukautta avustuspäätösten tiedoksiannosta, minkä jälkeen liitteet voi pyytää halutessaan takaisin. Päätökset sairauskulukorvauksista ilmoitetaan ja avustukset maksetaan joulukuussa 2021.

Hakemus on palautettava 12.12.2023 mennessä yhdistyksen toimistolle:
Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Runeberginkatu 15 A 1, 00100 HELSINKI