Linkit

Järjestöt

• Harvinaiset-verkosto / http://www.harvinaiset.fi/
• Hengitysliitto ry / http://www.hengitysliitto.fi/fi
• Invalidiliitto ry / http://www.invalidiliitto.fi/portal/
• Munuais- ja maksaliitto / http://www.muma.fi/
• Näkövammaisten liitto ry / http://www.nkl.fi/
• Suomen Diabetesliitto ry / http://www.diabetes.fi/
• Suomen Reumaliitto ry / http://www.reumaliitto.fi/
• Suomen Sydänliitto ry / http://sydanliitto.fi/
• Sydän- ja keuhkosiirrokkaat – SYKE ry / https://sydanliitto.fi/syke

Terveydenhoito, kuntoutus ja sosiaaliturva

• A-klinikka / http://www.a-klinikka.fi
• Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUS / http://www.hus.fi/Sivut/default.aspx
• Kela / http://www.kela.fi/
• Kuntoutusportti / https://kuntoutusportti.fi/
• Kyllä Elinluovutukselle / http://www.kyllaelinluovutukselle.fi/
• Sosiaaliturvaoppaat / http://www.muma.fi/kuntoutus_ja_sosiaaliturva/sosiaaliturva/sosiaalioppaat
• Suomen munuaistautialan sairaanhoitohenkilöstö – MUSA ry / http://www.musa-ry.net/

Yhteistyötahojen linkkejä

• Celia-kirjasto / https://www.celia.fi/
• Hyvinkään Vammaisjärjestöjen Yhteistyöelin VAJE ry / www.vaje.fi
• Keski-Uudenmaan Yhdistysverkosto / http://www.yhdistysverkosto.net/
• Soveltava Liikunta SoveLi ry / http://www.soveli.fi/
• Suomen Vammaisurheilu- ja liikunta VAU ry / http://www.vammaisurheilu.fi/

Munuais- ja maksasairaiden sekä heidän omaistensa blogeja ja blogikirjoituksia