Mediakortti

UUMU Mediakortti 2024

UUMU-lehti on suunnattu Uudellamaalla asuville munuais- ja maksasairauteen sairastuneille, elinsiirron saaneille ja heidän läheisilleen. Muita kohderyhmiä ovat yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet, jäsenyyttä harkitsevat, ammattihenkilöstö, lisätietoa haluavat ja suuri yleisö. Lehti sisältää tietoa, uutisia ja tarinoita. Vuonna 2024 vietetään Varhaisen tunnistamisen -teemavuotta, joka näkyy mm. lehden artikkeleissa ja henkilöhaastatteluissa.

Yhdistyksen lehtitoimikunta valitsee julkaistavat jutut ja pidättää oikeuden toimittaa sekä muokata ne lehden lukijakunnalle soveltuviksi. Lehti ilmestyy 24- tai 28-sivuisena ja nelivärisenä neljä (4) kertaa vuodessa. Osa lehden tiedotteista ja artikkeleista käännetään myös ruotsiksi.

Julkaisija: Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Päätoimittaja: Tessa Hellsten-Rajahalme, p. 046 559 2081, tessahellsten@gmail.com
Jakelu: Lehti lähetetään jäsenetuna kaikille yhdistyksen jäsenille.
Lehteä jaetaan hoitoyksiköihin ja sidosryhmille. Lehti on luettavissa yhdistyksen kotisivuilla www.uumu.fi/lehtiarkisto

ISSN-L 2242–4377
ISSN 2242-4377 (Painettu)
ISSN 2242-4385 (Verkkolehti)

Levikki: 2000 kpl
Tilaushinta: 23 euroa/ vuosi
Lehden koko: A4 210 x 297 mm
Taitto: Laine Direct Oy, Rauma
Painopaikka: Laine Direct Oy, Rauma

Ilmestymisajat ja aineistopäivät: 1/24 Helmikuu 2024 – 8.1.2024
2/24 Huhtikuu 2024 – 15.3.2024
3/24 Elokuu 2024 – 17.6.2024
4/24 Marraskuu 2024 – 26.9.2024

Ilmoitushinnat:
• Takakansi 1/1 sivu (huom. osoitetila + 210×257 + 3 mm leikkuuvarat) 400 euroa
• Sisäkannet 1/1 sivu (210×297 +3 mm leikkuuvarat) 360 euroa
• Muut 1/1 sivut (210×297 +3 mm leikkuuvarat TAI 170×252 mm ilman leikkuuvaroja) 320 euroa
• 1/2 sivu (210×148,5 + 3 mm leikkuuvarat TAI 170×120 mm ilman leikkuuvaroja) 180 euroa
• 1/4 sivu (85×120 mm TAI 170×60) 100 euroa

Ilmoitukset: Yhdistyksen toimisto sihteeri@uumu.fi tai p. 050 449 7744