Mediakortti

UUMU Mediakortti 2023

UUMU-lehti on suunnattu Uudellamaalla asuville munuais- ja maksasairauteen sairastuneille, elinsiirron saaneille ja heidän läheisilleen. Muita kohderyhmiä ovat yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet, jäsenyyttä harkitsevat, ammattihenkilöstö, lisätietoa haluavat ja suuri yleisö. Lehti sisältää tietoa, uutisia ja tarinoita. Vuonna 2023 vietetään Hyvinvointia vapaaehtoisuudesta -teemavuotta, joka näkyy mm. lehden artikkeleissa ja henkilöhaastatteluissa.

Yhdistyksen lehtitoimikunta valitsee julkaistavat jutut ja pidättää oikeuden toimittaa sekä muokata ne lehden lukijakunnalle soveltuviksi. Lehti ilmestyy 24- tai 28-sivuisena ja nelivärisenä neljä (4) kertaa vuodessa. Osa lehden tiedotteista ja artikkeleista käännetään myös ruotsiksi.

Julkaisija: Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Päätoimittaja: Tessa Hellsten-Rajahalme, p. 046 559 2081, tessahellsten@gmail.com
Jakelu: Lehti lähetetään jäsenetuna kaikille yhdistyksen jäsenille. Lehteä jaetaan hoitoyksiköihin ja sidosryhmille.
Lehti luetaan äänilehdeksi ja jaetaan CD:nä äänilehden tilanneille.
Lehti on luettavissa yhdistyksen kotisivuilla www.uumu.fi/lehtiarkisto
ISSN-L 2242-4377
ISSN 2242-4377 (Painettu)
ISSN 2242-4385 (Verkkolehti)

Levikki: 2000 kpl
Tilaushinta: 23 euroa/ vuosi
Lehden koko: A4 210 x 297 mm
Taitto: Laine Direct Oy, Rauma
Painopaikka: Laine Direct Oy, Rauma

Ilmestymisajat ja aineistopäivät:
1/23 Helmikuu 2023 – 9.1.2023
2/23 Huhtikuu 2023 – 13.3.2023
3/23 Elokuu 2023 – 19.6.2023
4/23 Marraskuu 2023 – 25.9.2023

Ilmoitushinnat:
Takakansi 1/1 sivu 400 euroa
Sisäkannet 1/1 sivu 360 euroa
Muut sivut 1/1 sivu 320 euroa
1/2 sivu 180 euroa
1/4 sivu 100 euroa
1/8 sivu 80 euroa
Ilmoitukset: Yhdistyksen toimisto sihteeri@uumu.fi tai p. 050 449 7744