Mediakortti

UUMU Mediakortti 2020

UUMU-lehti on on suunnattu Uudellamaalla asuville munuais- ja maksasairauteen sairastuneille, elinsiirron saaneille ja heidän läheisilleen. Muita kohderyhmiä ovat yhdistyksen toiminnasta kiinnostuneet, jäsenyyttä harkitsevat, ammattihenkilöstö, lisätietoa haluavat ja suuri yleisö. Lehti sisältää tietoa, uutisia ja tarinoita. Yhdistyksen lehtitoimikunta valitsee julkaistavat jutut ja pidättää oikeuden toimittaa ja muokata ne lehden lukijakunnalle soveltuviksi. Lehti ilmestyy 24- tai 28-sivuisena ja nelivärisenä 4 kertaa vuodessa.
 
Julkaisija: Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry
Päätoimittaja: Juha Latva-Nikkola, juha.latva-nikkola@kolumbus.fi, p. 040 170 5451
Jakelu: Lehti lähetetään jäsenetuna kaikille yhdistyksen jäsenille. Lehteä jaetaan hoitoyksiköihin ja sidosryhmille. Lehti on luettavissa yhdistyksen kotisivuilla www.uumu.fi/lehtiarkisto
 
ISSN-L 2242-4377
ISSN 2242-4377 (Painettu)
ISSN 2242-4385 (Verkkolehti)
Levikki: 2000 kpl 
Tilaushinta 22 euroa/ vuosi
 
Ilmestymisajat ja aineistopäivät:
1/20 Helmikuu 2020 – 6.1.2020
2/20 Huhtikuu 2020 -15.3.2020
3/20 Elokuu 2020 – 21.6.2020
4/20 Marraskuu 2020 -30.9.2020
 
Ilmoitukset: Yhdistyksen toimisto, sihteeri@uumu.fi/ p. 050 449 7744
Ilmoitushinnat: Takakansi 1/1 sivu 400 euroa
Sisäkannet 1/1 sivu 360 euroa
Muut sivut 1/1 sivu 320 euroa
1/2 sivu 180 euroa
1/4 sivu 100 euroa
1/8 sivu 70 euroa
 
Lehden koko: A4 210 x 297 mm
Taitto: Mainostoimisto Avenue Oy
Painopaikka: I-print, Seinäjoki