Potilas- ja asiakasturvallisuus on yhteinen asia –verkkoluento

Päiväys ja aika
Päivä(t) - 21.01.2021
17:30 - 19:00

Karttaa ei ole saatavissa


Suomeen vuonna 2019 perustetun Potilas- ja asiakasturvallisuuden  on edistää ja kehittää potilas- ja asiakasturvallisuutta koko Suomessa tutkitusti ja vahvassa yhteistyössä kaikkien kanssa. Yksi keskuksen kansallisista tehtävistä on potilaan ja asiakkaan osallisuuden edistäminen.

Potilas- ja asiakasturvallisuudella tarkoitetaan periaatteita ja toimintoja, joiden tarkoituksena on varmistaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen, huolenpidon ja hoidon turvallisuus sekä suojata asiakaita tai potilaita vahingoittumasta. Potilaan näkökulmasta potilasturvallisuus on sitä, että
hän saa oikeaa hoitoa, oikeaan aikaan ja oikealla tavalla. Turvallisuudesta huolehtiminen on aina ensisijaisesti ammattihenkilöstön vastuulla. Jokainen, myös potilas ja asiakas oman elämänsä ja sairautensa kokemusasiantuntijana, on osallinen ja voi osaltaan vaikuttaa potilas- ja asiakasturvallisuuden varmistamiseen.

Luennoijana Potilas- ja asiakasturvallisuuden kehittämiskeskuksen erityisasiantuntija Tarja Pajunen. Mukaan verkkoluennolle pääset yhdistyksen koti- ja Facebook-sivuilla ilmotettavasta linkistä. Tule mukaan keskustelemaan, kehitetään potilas- jaasiakasturvallisuutta yhdessä!

Luento järjestetään yhteistyössä Uudenmaan keliakiayhdistyksen ja
Pääkaupunkiseudun Diabetesyhdistyksen kanssa.