Syyskokous 2023

Päiväys ja aika
Päivä(t) - 23.11.2023
17:30

Tapahtumapaikka
UUMUn toimisto

Kartta latautuu...


Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n syyskokous pidetään UUMUn toimistolla to 23.11.2023 klo 17.30
Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat: vuoden 2024 toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä hallitusjäsenten valinta.
Kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

Kokouksen jälkeen suun- ja hampaidenhoitoa koskeva luento.
Suunterveys on osa koko kehon terveyttä ja se on keskeinen hyvinvoinnin edellytys. Oral Health aluepäällikkö Riikka Nisula esittelee suomalaisen sydänkirurgi Tommi Pätilän kehittämän suun- ja hampaanhoidon terveyttä edistävän Lumoral-hoitolaitteen ja sen hyödyt. Hän vastaa myös suun- ja hampaanhoitoa koskeviin kysymyksiin.

———————————

Njur- och leverföreningen i Nyland rf:s (UUMU) höstmöte hålls på UUMU:s byrå torsdag 23.11.2023 kl 17.30
På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden: verksamhetsplanen och budgeten för 2024 samt val av styrelsemedlemmar.

Alla medlemmar är välkomna.

Efter mötet ges en föreläsning angående mun- och tandvård.
Munvård är en del av hela kroppens hälsa och den är en central förutsättning för välbefinnande. Oral Health´s distriktchef Riikka Nisula förevisar en, av den finländska hjärtkirurgen Tommi Pätilä utvecklad Lumoral vårdapparat som befrämjar mun och tandhälsa samt fördelarna med den. Hon svarar också på frågor om mun och tandvård.