SYYSKOKOUS / HÖSTMÖTE

Päiväys ja aika
Päivä(t) - 18.11.2021
17:30

Tapahtumapaikka
UUMUn toimisto

Kartta latautuu...


Kokouskutsu on julkaistu 3/2021 UUMU-lehdessä.
Syyskokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat kuten
• vuoden 2022 jäsenmaksun suuruus
• vuoden 2022 toimintasuunnitelma ja talousarvio
• hallitusjäsenten valinta
sekä
• sääntöjen 5 §, joka tulee muuttaa yhdistyslain 13 §:n mukaiseksi.

Kevätkokouksen 2021 sääntömuutoksen 5 § ei täytä yhdistyslain 13 § vaatimusta. Teksti on nyt: ”Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistykselle.”

UUMUn hallituksen esitys tekstiksi: ”Jäsenellä on oikeus milloin tahansa erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.”

Kokoukseen ei voi osallistua etänä, mutta sitä voi seurata Teams-linkin kautta. Linkki lähetetään ennakkoilmoittautuneille kokouspäivänä.
Ilmoittautumiset tulee tehdä ke 17.11.2021 mennessä UUMUn sihteerille (sihteeri@uumu.fi / p. 050 449 7744).

TERVETULOA!
————————–
Inbjudan har varit i 3/2021 UUMU-tidningen.
På höstmötet behandlas stadgeenliga ärenden:
• medlemsavgift 2022
• verksamhetsplanen och budgeten för 2022
• val av styrelsemedlemmar
och
• Stadgarnas § 5, som bör ändras i enlighet med föreningslagens § 13.

Vårmötets 2021 stadgeförändring gällande §5 fyller inte kraven i föreningslagens §13.

Texten lyder nu: ”En medlem har rätt att träda ur föreningen genom att skriftligen meddela därom till föreningen.”

UUMUs styrelses förslag till text:” En medlem har rätt att när som helst träda ur föreningen genom att skriftligen meddela därom till föreningens styrelse eller dess ordförande. En medlem kan också träda ur föreningen genom att meddela därom på föreningsmöte för antecknande i mötesprotokollet.

Man kan också följa med mötet via en Teams-länk. Länken skickas till de förhandsanmälda på mötesdagen.

Anmälningar bör göras senast 17.11 2021 till UUMUs sekreterare (sihteeri@uumu.fi / tel 050 449 7744).

VÄLKOMMEN!