Kevätkokous

Uudenmaan munuais- ja maksayhdistys UUMU ry:n (Njur- och leverföreningen i Nyland rf) sääntömääräinen kevätkokous tiistaina 27.4.2021 klo 17.30

Kokouskutsu on julkaistu UUMU-lehdessä 1/2021.

Ilmoittautumisohjeet kevätkokoukseen ja muita käytännön kokousohjeita.
Instruktioner för mötet och registreringen på svenska finns på uumu.fi/kevatkokous.

Virallinen kokouspaikka on UUMU ry:n toimisto, Runeberginkatu 15 A 1, Helsinki. Koronakulkutaudin ja tartuntavaaran takia toivomme, että kaikki osallistuvat kokoukseen etänä. Vain yhdistyksen puheenjohtaja ja taloudenhoitaja sekä muutama kokousvirkailija ovat fyysisesti paikalla (Etelä-Suomen AVI:n ohjeen mukaisesti).

Etäosallistuminen perustuu lakiin väliaikaisesta poikkeamisesta yhdistyslaista (HE 45/2020vp), joka antaa yhdistyksille mahdollisuuden järjestää yhdistyksen kokous poikkeusoloissa yhdistyslain ja yhdistyksen omista säännöistä poiketen.

UUMU ry:n säännöistä poikkeamme lain sallimissa rajoissa siten, että
1) sallimme etäosallistumisen kokoukseen ja digitaalisen äänestämisen.
2) kokoukseen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen. Ilmoittaudu kevätkokoukseen osoitteessa uumu.fi/kevatkokous 19.4.2021 klo 18:aan mennessä.

Digitaalisen kokouksen äänestys- ja vaalijärjestys

ÄÄNI- ja OSALLISTUMISOIKEUS
Yhdistyksen kevätkokouksessa äänivalta on jokaisella jäsenellä, joka on maksanut vuoden 2021 jäsenmaksun. Jäsenyys tarkistetaan osallistumisilmoituksen jälkeen.

ÄÄNESTYSTOIMITUS
Äänestystilanteissa kevätkokouksessa käytetään Hejmo-järjestelmää. Äänestysohjeet lähetetään sähköpostitse kevätkokouksen osallistumislinkin yhteydessä.

 

Njur och- leverföreningen i Nyland rf:s ordinarie vårmöte tisdagen den 27 april 2021 kl. 17.30

Möteskallelsen har publicerats i tidningen UUMU 1/2021.

Anvisning för anmälan till vårmötet och andra praktiska instruktioner.
Du hittar instruktioner för mötet och kan registrera dig på adressen uumu.fi/kevatkokous.

Den officiella mötesplatsen är Njur och- leverföreningen i Nyland rf:s kontor, Runebergsgatan 15 A 1, Helsingfors. På grund av coronaviruspandemin och smittorisken önskar vi att alla deltar i mötet på distans. Endast föreningens ordförande och kassör samt ett fåtal mötesfunktionärer är fysiskt närvarande (i enlighet med instruktionerna från Regionförvaltningsverket i Södra Finland).

Fjärrdeltagandet grundar sig på lagen om temporär avvikelse från föreningslagen, som ger föreningar möjlighet att arrangera föreningsmöten på distans trots begränsningar som grundar sig på föreningslagen och föreningens stadgar.

Vi avviker från Njur och- leverföreningen i Nyland rf:s regler inom ramen för lagens gränser på så sätt att:
1) vi tillåter medlemmarna att delta i mötet på distans och rösta via webben.
2) förhandsanmälan till mötet är obligatorisk. Anmäl dig till vårmötet senast den 19 april 2021 klockan 18 på adressen uumu.fi/kevatkokous.

Omröstnings- och valordning vid det digitala mötet

RÖST- OCH DELTAGANDERÄTT
På föreningens vårmöte har varje medlem som betalat medlemsavgiften för år 2021 rösträtt. Medlemskapet kontrolleras efter deltagaranmälan.

RÖSTNINGSFÖRFARANDE
I röstningssituationer används Hejmo-systemet på vårmötet. Röstningsanvisningar skickas via e-post i anslutning till vårmötets deltagarlänk.